Samtalscoaching

När jag accepterar mig själv som jag är...så förändras jag

Jag ser dig, jag lyssnar och jag kommer att ställa öppna frågor. Vi utgår precis från där du befinner dig just nu och utforskar gemensamt just din väg. Du kommer få en större medvetenhet om dig själv, dina tankar, känslor och handlingar. När vi vänder oss inåt så får vi insikter och det är först när vi förstår som vi har möjlighet till acceptans och om vi vill, göra en  förändring. Du kommer att lära känna dig själv på ett djupare plan och utvecklas som människa.

Hoppet är det sista som lämnar oss

Så länge vi har hoppet så finns där alla möjligheter att bli den jag vill och längtar efter.

Vi kommer tillsammans sätta mål eller syfte för våra sessioner. Det kan vara något du vill men inte tror att du kan, vi har alla drömmar om att förändra eller förbättra våra liv. Vi kommer arbeta med dina styrkor/potential men även titta på vad som hindrar dig. Vi kommer att ta oss framåt i 6 olika delar, läs mer här.

Nu kommer alla känslorna på en och samma gång.../ Gyllene tider


Ibland känns det som det kokar i huvudet. Vi tänker samma tankar om och om igen som skapar känslor, som oro och sedan sätter sig i kroppen som ont i magen, ont i huvudet eller stress.

Vi kommer tillsammans sortera i vad som är tankar respektive vad som är känslor och vad som är behov. Det först när jag blir medveten om detta som jag har möjlighet att kunna styra och göra förändring.

"Bli den du vill vara och inte den du lärt dig"