Arbetsmetoder

 • * Aktivt lyssnande
 • * Reflekterande
 • * Icke dömande medmänskligt förhållningssätt
 • * Empatisk kommunikation
 • * Olika övningar där vi använder oss av självupplevda situationer som bas
 • * Guidad meditation (för en förståelse och kontakt med mig själv)
 • * Känslor och behovskort
 • * Positiva affirmationer
 • Jag använder mig även av inslag från KBT, schema terapi, gestalt terapi.
 • Imago övningar, utifrån imagoterapi(kärlekens terapi)
 • * Sätter upp mål, även delmål för att komma till vår önskade plats, situation el inre förändring.
 • Här är de 6 olika delar vi kommer arbeta utifrån.
 • 1. NULÄGET.....vart befinner jag mig just nu, hur ser min situation ut.
 • 2. ÖNSKAT LÄGE.....vad längtar jag efter, hur skulle jag vilja att det såg ut.

 • 3.MOTIVATION....hur mycket vill jag

  4.HINDER.....vad är det som hindrar, ligger i vägen .

 • 5. KVALITETER, RESURSER....vad är mina styrkor min potential.
 • 6.HANDLINGSPLAN.... .hur går vi tillväga.
 • Vi kommer att arbeta utifrån dessa delar utan inbördes ordning.

  Hur kommer detta gå till? Jo vi kommer att använda oss utav olika situationer i ditt liv som bas.

  De tankar och känslor som kommer upp bearbetar vi tillsammans genom samtal, olika övningar

  som empatisk kommunikation, guidad meditation och mycket mer..